Budova obecního úřadu Zlechov Zlechov 540, 687 10 Zlechov
Pracovní doba: dle objednání
Objednávky na tel.: +420 797 720 115

Vnitřní řád

Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo:

  • na důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí
  • na srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu
  • klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu
  • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho souhlasem. Pro výkony prováděné v naší ordinaci nepožadujeme písemný souhlas, s výjimkou případů, které stanoví zákon. Z tohoto důvodu je důležité, abyste vyjádřili svůj nesouhlas ústně, pokud s výkonem nesouhlasíte.

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

  • dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup. Nerespektování pokynů zdravotnického pracovníka je hrubým porušením vnitřního řádu a je důvodem k ukončení terapií.
  • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
  • chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům a řídit se jejich pokyny.
  • dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spoluobčanům a jejich případným zákonným zástupcům, nikoho verbálně nenapadat, nekřičet ani nezvedat hlas.Snažíme se všem pacientům maximálně vyhovět a rádi bychom si zachovali přátelské prostředí. Uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby. Nerespektování zásad občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
  • nepožívat před a během terapie alkohol nebo jiné návykové látky .
  • řídit se tímto vnitřním řádem.

Platí zákaz pořizování fotografií, videozáznamů, hlasových hovorů v ordinaci bez souhlasu fyzioterapeuta. Touto činností pacient hrubě poruší vnitřní řád ordinace, a je to důvodem k ukončení terapie!

Kontakty
Poštovní adresa
FYZIOTERAPIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE
Lenka Daníčková

Budova obecního úřadu Zlechov
Zlechov 540, 687 10 Zlechov
Tel.: (+420) 797 720 115
Emailová adresa
danickoval@seznam.cz

Všechna práva vyhrazena © 2023 Fyzioterapie a léčebná rehabilitace Lenka Daníčková
vytvořila spol. WEBNET GROUP s.r.o.